Sociālās palīdzības nodaļa

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes SOCIĀLAIS DIENESTS Sociālās palīdzības nodaļa

Mērķi

 • Sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām
 • un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.    

Uzdevumi
Savlaicīgi,  vispusīgi  un  objektīvi  izskatīt  iesniedzēja iesniegumu  par:

 • trūcīgas ģimenes/personas statusa piešķiršanu;
 • pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai piešķiršanu, aprēķināšanu un izmaksu,
 • sociālās palīdzības sniegšanu.

Klienti

 • trūcīgas personas/ģimenes,
 • pensionāri,
 • pirmspensijas vecuma   personas,
 • personas ar invaliditāti,
 • politiski represētās personas,
 • ģimenes ar bērniem,
 • daudzbērnu ģimenes,
 • bērni bāreņi,
 • bez vecāku gādības  palikušie jaunieši,
 • aizbildņi,
 • adoptētāji,
 • donori,
 • bijušie Černobiļas AES avārijas  seku novēršanas dalībnieki,
 • bijušie Afganistānas kara  notikuma dalībnieki,
 • personas, kurām piešķirts  „Ļeņingradas blokādi pārcietušā  iedzīvotāja” statuss,
 •  personām, kurām piešķirts „Mazgadīgā koncentrācijas  nometņu ieslodzīta statuss”,
 • personas, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas,
 •  personas, kurām nepieciešamas  hemodialīzes procedūras,
 • personas ar atkarības problēmām

Klientu apkalpošanas centrā Lāčplēšā ielā 39  klientus pieņem  pēc šāda grafika :  

Pirmdiena    8.00  -17.30
Otrdiena      8.00  -16.30
Trešdiena     8.00  -16.30
Ceturtdiena  8.00  -16.30
Piektdiena   8.00 -12.00  (pēc  iepriekšējā  pieraksta  pie konsultanta  klātienē vai pa tālr.  654-49907 vai 654-49908)

 

  

 

 

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 02.11.2017 08:22