Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi.

       
2015.gads

2016.gads

2017.gads

Elektromērījumu darbu veikšanaProtokols

Tipogrāfijas pakalpojumu sniegšana Sociālajam dienestam

Ziedu un ziedu kompozīciju piegāde Sociālā dienesta vajadzībām . Protokols 

Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana Sociālā dienesta vajadzībāmProtokols

Autotransporta remonta un tehniskās apkopes pakalpojumiProtokols

Bezkontakta karšu iegāde Protokols

Aprīkojuma bezkontakta karšu izgatavošanai iegāde.   Protokols

Bezkontakta karšu iegādeProtoklos

Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana Sociālā dienesta vajadzībām. Protokols

Diagonālā (slīpais) kapņu pacēlāja-platformas piegādeProtokols

Liftu tehniskā apkopeProtokols

Zupas piegāde sociālās rehabilitācijas programmas “KARSTS ĒDIENS – VESELĪGA VIDE” ietvaros. Nav pretendentu

Zupas piegāde sociālās rehabilitācijas programmas “KARSTS ĒDIENS – VESELĪGA VIDE” ietvaros. Protokols

Pieaugušo ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanaProtokols

Drošības pogas” pakalpojuma sniegšana.  Pārtraukts.

Deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumiPrecizējumsPārtraukts.

Drošības pogas” pakalpojuma sniegšanaProtokols

Deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumiProtokols

Pirts pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" klientiem. Protokols 

Stomatoloģijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” klientiem. Protokols

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” darbinieku obligātas veselības pārbaudes veikšana. Protokols

Vertikālā pacēlāja – platformas piegāde. Protokols.  Protokols

Sociālā dienesta transportlīdzekļu apdrošināšana. Pārtraukts.

Stomatoloģijas pakalpojumu sniegšana Sociālā dienesta klientiem. Ziņojuma precizējums. Protokols.

Evakuācijas plānu izgatavošana Nav pretendentu.

Sociālā dienesta transportlīdzekļu apdrošināšana Protokols

Veselības apdrošināšanas polises iegāde personām, kurām piešķirta goda zīme “Žiteļu blokadnogo Ļeņingrada” un/vai medaļa “Za oboronu ĻeņingradaProtokols

Ultravioleta baktericīda apstarotāja ar gaisa recirkulāciju iegāde Protokols

Sadzīves tehnikas diagnostika un remonts Nav pretendentu

Sadzīves tehnikas diagnostika un remonts Protokols  Protokols

Apliecinājuma kartes (vienkāršotai atjaunošanai) sagatavošana Nav pretendentu

Audita veikšana Protokols

Ultravioleta baktericīda apstarotāja ar gaisa recirkulāciju iegāde Protokols

Sociālā dienesta darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšana Protokols


 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 15.01.2018 10:53