SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA AUDŽUĢIMENĒM

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības pabalsts audžuģimenēm ietver pabalstus šādiem mērķiem:  

  • atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu, ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas ir īsāks par mēnesi;
  • pabalsts bērna uzturam, neatkarīgi no tā, kurā administratīvajā teritorijā ir deklarēta bērna dzīvesvieta, ja ir pieņemts Daugavpils bāriņtiesas lēmums par bērna ievietošanu audžuģimenē – 170 euro mēnesī;
  • pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei (piemēram, gultas veļas, segas, spilvena, matrača), neatkarīgi no tā, kurā administratīvajā teritorijā ir deklarēta bērna dzīvesvieta, ja ir pieņemts Daugavpils bāriņtiesas lēmums par bērna ievietošanu audžuģimenē - 130 euro  mēnesī;

Audžuģimenēm ir pienākums vienu reizi trijos mēnešos iesniegt Sociālajam dienestam pārskatu par pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei izlietojumu. Pārskata formu nosaka Sociālais dienests.

  • pabalsts skolas un mācību piederumu iegādei, kuri nepieciešami izglītojamiem mācību procesa nodrošināšanai, neatkarīgi no tā, kurā administratīvajā teritorijā ir deklarēta bērna dzīvesvieta, ja ir pieņemts Daugavpils bāriņtiesas lēmums par bērna ievietošanu audžuģimenē, vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo šādā apmērā:

-       Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem – 25,00 euro;

-       Daugavpils izglītības iestāžu 1.klases izglītojamiem – 50,00 euro;

-       Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un profesionālās izglītības iestādēs izglītojamiem, izņemot 1.klases izglītojamos – 35,00 euro

Audžuģimenēm, kurās ar Daugavpils bāriņtiesas lēmumu bērns ir ievietots pirmo reizi, ir tiesības saņemt papildus pabalstu skolas un mācību piederumu iegādei 70,00 euro apmērā.

  • Pabalsts socializācijas un audzināšanas nolūkiem par audžuģimenes pienākumu veikšanu 300,00 euro apmērā sešos kalendārā mēnešos, bet ne vairāk par 600,00 euro kalendārajā gadā vienai ģimenei, kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

Audžuģimenēm ir pienākums vienu reizi sešos mēnešos iesniegt Sociālajam dienestam pārskatu (izdevumus apliecinošu dokumentu kopijas) par izmaksātā pabalsta izlietošanu atbilstoši tā mērķim. Pārskata formu nosaka Sociālais dienests

Skolēnu brīvlaikā un vasaras periodā audžuģimenēm ir iespēja piedalīties sociālās rehabilitācijas programmu realizēšanā Dienas centrā “Saskarsmē” , kā arī saņemt psihologa pakalpojumus krīzes situācijās (neieskaitot vardarbības gadījumus).

 

Klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 39  un apkalpošanas  punktā   Liepājas ielā 4  klientus pieņem  pēc šāda grafika :  

Pirmdiena    8.00 -12.00, 13.00 -17.30
Otrdiena      8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Trešdiena     8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Ceturtdiena  8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Piektdiena    8.00 -12.00   (pēc  iepriekšējā  pieraksta  pie 
                                           konsultanta  klātienē vai pa tālr.  654-
                                           49907 
vai 654-49908)

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 26.01.2018 09:18