JAUNUMI

 • Sociālais dienests strādā pie klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanas

  12.janvārī Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 39 notika darba tikšanās, kurā piedalījās Daugavpils pilsētas domes deputāte, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Helēna Soldatjonoka, Sociālā dienesta vadītāja Nonna Jakubovska, Sociālā dienesta dažādu jomu speciālisti un Sociālās palīdzības nodaļas darbinieki. Tikšanas tēma – klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana , Sociālās palīdzības nodaļas darba organizācijas uzlabošana.
 • Nakts patversme gatava uzņemt cilvēkus aukstajā laikā

  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” Nakts patversme gatava darbam ziemas apstākļos. 2017.Gada decembrī Daugavpils Nakts patversmes sociālos pakalpojumus saņēma 40 klienti, 10 sievietes un 30 virieši. Kopā 2017.gada šo pakalpojumu saņēma 162 cilvēki. 2018.gada janvara pirmo divu nedēļu laikā Nakts patversmē bija 26 klienti.

 • Par dāvanu komplektu izsniegšanu

  No 2017.gada 1 decembra līdz 2018.g. 12.janvārim, saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.46Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām, tika izsniegtas 1050 dāvanas bērniem līdz 14 gadiem (ieskaitot) no ģimenēm, kurām ir trūcīgās vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, bērniem ar īpašām vajadzībām, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajam bērniem. Pilngadīgām personām izsniedza 384 dāvanas (tie ir mājas aprūpes klienti un guļošie klienti). Šai kategorijai Sociālais dienests dāvanas piegādā uz mājām.

 • Par iztikas līdzekļu deklarācijām

  Ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas/maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam pašvaldības sociālais dienests novērtē pēc iesnieguma saņemšanas par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu/ maznodrošināto. Parakstot šādu iesniegumu, pilngadīgie ģimenes locekļi pilnvaro vienu līdziesniedzēju, kurš veiks nepieciešamās darbības ģimenes materiālās situācijas novērtēšanai.